AFTER SUN RESCUE BALM WI 150ML

AFTER SUN RESCUE BALM WI 150ML

極致保濕的修護露內含舒緩蘆薈成分,能安撫曬後的肌膚,提供曬後「修護」,提供滋潤與紓緩功效,立即恢復肌膚清爽感受:幫助減緩脫皮情形,臉及身體適用,無油配方,不致痘。